تبلیغات
بانک مقالات کامپیوتری - امضای پست الكترونیكی

امضای پست الكترونیكی

ایمیل شما می تواند دارای یك امضای باشد كه در انتهای پیغام شما ظاهر می شود امضای ایمیل همان امضایی كه شما با دست خو می زنید نیست بلكه شامل اطلاعات مفیدی درباره شما است. حتماً تا به حال در ایمیل خود با گزینه Signature روبرو شده اید این همان جایی است كه شما می توانید امضای الكترونیكی خود را قرار دهید. اما این امضا حاوی چه مطالبی میتواند باشد و استفاده از آن چه لزومی دارد؟ در این مقاله مطالبی در مورد امضای ایمیل می خوانید.

ــ امضای شما مانند یك كارت ویزیت می تواند شامل نام، عنوان، شماره تلفن یا فكس، آدرس محل كار و آدرس پست الكترونیكی (ایمیل) شما باشد.

ــ استفاده از امضای الكترونیكی باعث صرفه جویی در وقت شما می شود اگر زمان برای شما اهمیت دارد استفاده از امضای الكترونیكی به شما در صرفه جویی در زمان كمك می كند چون برای هر ایمیل لازم نیست یك سری اطلاعات تكراری را مرتباً تایپ كنید.

ــ بعضی از نرم افزارهای پست الكترونیكی به شما امكان ذخیره بیش از یك امضا را می دهند بنابراین می توانید مثلاً برای ایمیل ههای شخصی از یك امضا و برای ایمیل های كاری از یك امضا استفاده كنید.

ــ ممكن است در آینده امضای پست الكترونیكی شامل یك كد رمز باشند تا بتوان فرستنده نامه را مشخص كرد و به این وسیله به یك پیغام ایمیل مانند یك كاغذ نامه سندیت داد.