تبلیغات
بانک مقالات کامپیوتری - اینترنت چگونه كار می كند؟

اینترنت چگونه كار می كند؟

 

در اینترنت موضوع این است كه اطلاعات چگونه از یك كامپیوتر به كامپیوتر دیگر انتقال می یابد آیا تا بحال قكر كرده اید كه از زمانیكه شما درخواست یك صفحه وب می كنید تا زمانیكه آن را روی صفحه كامپیوتر خود دریافت می كنید چه اتفاقی می افتد؟ و چگونه اطلاعات از گوشه ای از جهان به گوشه ای دیگر انتقال می یابند؟

آنچه اتفاق می افتد  تا یك سری اطلاعات  (مثلاً یك صفحه وب ) در اینترنت انتقال داده شود در ذیل به صورت مرحله به مرحله بیان شده است:

  • این اطلاعات در تعداد بسیار زیادی قطعه كه یك اندازه هستند شكسته می شوند ( این قطعات پاكت ها یا PACKETS  نامیده می شوند.)

  • یك header  به هر PACKET اضافه می شود كه توضیح می دهد آن PACKET از كجا آمده است ، كجا باید برود و در بین PACKET های رسیده چه موقعیتی دارد.

  • هر PACKET فرستاده می شود از كامپیوتری به كامپیوتر دیگر تا به مقصد برسد هر كامپیوتر در طول مسیر تصمیم می گیرد كه هر پاكت را در مسیر بعدی به كدام كامپیوتر ارسال كند. این می تواند وابسته به چیزهایی باشد مانند این كه كامپیوتر هایی كه PACKET ها را دریافت می كنند به چه میزان مشغول باشند این گونه نیست كه همه PACKET ها یك مسیر را بپیمایند.

  • در مقصد PACKET ها آزمایش می شوند. اگر PACKET ای  از دست برود و یا خراب شود یك پیام فرستاده می شود كه درخواست فرستادن دوباره آن PACKET را می دهد تا همه پاكتها به صورت سالم و بدون عیب فرستاده شوند.

  • PACKET ها دوباره به شكل اصلی خود مونتاژ می شوند.

هر كامپیوتری كه متصل شده است به اینترنت نرم افزاری دارد كه به آن TCP/IP گفته می شود كه مسئول دریافت و ارسال و چك كردن PACKET ها است TCP/IP چسب اینترنت است

TCP/IP: ( Transmission Control Protocol / internet protocol )